1904-1906

eerstebestuur_640.jpg

Het ontstaan van Liersche Sportkring

We zetten de klok terug tot in 1904. In de Nazarethdreef werd er al regelmatig aan sport gedaan. Velokoersen, hardlopen en verspringen waren de favoriete bezigheden. Maar de mannen die gingen werken in het Antwerpse waren begeesterd geworden door een spelletje dat kwam overgewaaid vanuit Engeland.

Benodigdheden : een braakliggend veld, een paar stevige stokken, een wit lint en een bal.
Spelregels : de bal schoppen en achterna lopen en ervoor zorgen dat hij tussen die andere stokken geraakte.

Het enthousiasme was niet meer te stuiten. Op zekere dag stelde Gustaaf van den Roye voor eens een echte voetbalclub te stichten naar het voorbeeld van die ploeg uit Antwerpen. Zo gezegd, zo gezongen, maar waar moest men de centen gaan halen. En er kwam al spoedig tegenkanting van de boeren van Kloosterheide.
De Graaf, eigenaar van het geïmproviseerd terrein, ontbood al snel Gust Van den Roye op het hof en wilde weten hoe de vork in de steel zat. Gust met een klein hartje afgezakt, en vrezend voor de verdere toekomst van het voetbal, was aangenaam verrast over de afloop. De Graaf beloofde niet alleen het verdere gebruik van het terrein, hij zou ook nog voor de nodige accommodatie zorgen en … werd Erevoorzitter van de Kring.

Het hek was nu van de dam en op 5 maart 1906, werd er in het lokaal van de Liersche Turnkring een eerste vergadering gehouden. De volgende mannen waren hierop aanwezig: C.Augustinus, Emiel Busschots, Jan Ceulemans, A.Clement, Albert Cuykens , John Delahaye, Jean De Meulenaere, Bernard De Meyer, Rene d'erbee, Gerard Geuens, J Gillis, Arthur Haverals, Frans Hellemans, Gustaaf Houtmortels, Gommaar Moens, Jos Nieuwejaers, Georges Peeters, Jozef Peeters, Gerard Quaeyhaegens, Jules en Paul Remouchamps, Gustaaf Thijs, Gustaaf Thomas, Cornelius Torfs, Francois van Aelst, Jean Van den Bulck, , Jozef Van Dessel, Gerard van de Vloet, Gustaaf van den Roye, John Verrept, Alberic Verstappe, Jozef, C en Emiel Vervloet en Frans Vloeberghs.

Aanvankelijk wilde men de sportclub als een onderafdeling van de turnkring oprichten, maar niet iedereen ging hiermee akkoord en de vergadering werd gesloten.
Een dag later, op 6 MAART 1906 werd echter een nieuwe vergadering belegd in het lokaal " de Roskam " in de kleine bril te Lier.
DAAR werd onze kring geboren, DAAR werd met veel geestdrift ons eerste bestuur samengesteld:

Gerard QUAEYHAEGENS als voorzitter Gust VAN DEN ROYE als secretaris
Georges PEETERS als schatbewaarder
Emiel VERVLOET, Paul en Jules REMOUCHAMPS, Bernard DE MEYER, Arthur HAVERALS en Gustaaf HOUTMORTELS als bestuursleden.
Nvdr : " de Roskam " werd eertijds De Dry Roscammen genoemd, gelegen aan de Kleine Bril 28, in 1911 werd het ingericht als eerste cinemazaal van Lier.

Wanneer nu onze kleuren werden samengesteld is nog niet achterhaald. Het bekendste verhaal is dat van de Graaf. Omdat hij installaties beloofde, liet hij een oude hoeve afbreken om het nieuwe terrein van een afsluiting en een bierhuisje te kunnen voorzien. Nu was het in die tijd de gewoonte dat afsluitingen, deuren en vensters in de kleuren van het wapenschild werden geverfd. U kunt het al raden, die oude hoeve had nog veel goudzwarte verfsporen en als eerbetoon aan de Graaf werden de clubkleuren goud en zwart. Goud werd later bij gebrek aan de juiste verf in geel veranderd. Ook op de zijmuur van de boerderij van Augusteynen mocht een geelzwarte voetballer geschilderd worden. Zo ziet u maar, 2 vliegen in een klap. De afsluiting was al half geschilderd en de Graaf had een eeuwige herinnering.
Zo zochten wij ook gegevens van onze Graaf op: zijn volledige naam was Philippus Carolus de Marnix van Sinte Aldegonde, geboren in Joost ten Node op 6 feb 1849 en overleden in Lier op 21 jan 1910. Hij was grondeigenaar in Brussel en groot landeigenaar in Princenhage. Het wapenschild van de familie draagt echter de blauwwitte kleuren. (Bron het wapenboek van België) Een overgebleven tak van deze familie is te vinden in Bornem. Men fluistert dat Lierse de eerste twee seizoenen in die kleuren speelde.

1906_640.jpg

Zo, nu zijn we terug aan voetballen toe, de allereerste match die ooit werd gespeeld door onze Kring was tegen de Piotten, de mannen van de Sionskazerne. Oorspronkelijk was dit het klooster van Sion, gesticht in 1468 tussen Kluizekerkhof en Nete. In 1799 verkocht, in 1807 een textielfabriek en na de Omwenteling kazerne 1834.
Nu zijn daar gebouwen van de stad Lier gevestigd. Het Sionsplein is alom gekend in Lier. De mannen van de eerste match waren: Paul en Jules Remouchamps, Gust en Armand Van den Roye, Jules Geuens, Arthur Haverals, Gustaaf Houtmortels, Jean De Meulenaer, Bernard De Meyer, J. Nozy, Alberic Verstappe en Gustave Thomas. Wat de uitslag was is een groot geheim, maar er werd al flink gebikkeld om de bal.

EEN PLOEG IS GEBOREN
GEREED OM TE SCOREN
IN GOEDE EN KWADE DAGEN
ZAL DE SPORTKRING U BEHAGEN

Bron: Het logboek van de Sportkring 1906-2000 / Peter Mariën, Jef Wuyts.

MY LIERSE

  • Sign in using Facebook

  • Logo Wadi Degla
  • Logo Coca Cola
  • Logo Joma
  • Logo Jupiler