1908-1914

1909_640.jpg

De officiële geboorte en de groei tot aan de eerste wereldoorlog

Niet zoveel later vinden we in het officiële bondsorgaan 'La Vie Sportive', namelijk op 27 april 1908, volgende mededeling:

'Een nieuwe Sportkring is zopas opgericht in Lier. Hij heeft de benaming aangenomen 'Liersche Sportkring'.
Mijnheer de Graaf Marnix van Sinte Aldegonde heeft het erevoorzitterschap willen aanvaarden en heeft op minzame wijze de club voorzien van een prachtig terrein en vlakbij heeft hij er fraaie installaties laten optrekken. Het geheel is omheind met een mooie palissade en wordt met de grootste zorg onderhouden onder het toezicht van de opziener Mr. Emile Oogh. Deze club heeft reeds een kern van goede elementen van dewelke wij willen vernoemen: de gebroeders Remouchamps, Moens, Verstappe, Verrept, De Cart, Nieuwejaers, Van Camp enz..
Niemand twijfelt eraan dat onder zulke goede condities de toekomst voor de club mooie sportieve successen in petto heeft. De Liersche Sportkring heeft nu al haar aanvraag ingediend tot lidmaatschap van onze grote federatie, de UBSSA (nvdr Union Belge des Sociétés des Sports Athlétiques).'

Al in de lente van het seizoen 1907-1908 betwistte LSK vriendschappelijke wedstrijden tegen clubs die aangesloten waren bij de Belgische Voetbalbond. Zo blijkt uit de volgende verslagen uit La Vie Sportive.

Donderdag 14 mei 1908
LSK - Beerschot AC II 1-5
'Deze match is verleden zondag gespeeld onder een verzengende hitte. De ploeg van Lier telt uitstekende elementen en was aan zijn vijfde wedstrijd toe. Men kon al met plezier opmerken dat er tussen de spelers combinaties beginnen gemaakt te worden en dat als de uitvoering van de passes soms te wensen overlaat, de bedoeling vaak goed is en ertoe leidt de tegenstander op het verkeerde been te zetten. De ploeg van Beerschot … heeft zijn tegenstander kunnen overwinnen door zijn grotere spelervaring.'

Dinsdag 9 juni 1908
'Zondag laatstleden voor minstens 500 personen is de wedstrijd tussen Beerschot AC III en LSK gespeeld ter gelegenheid van de inwijding van het terrein. De burgemeester van Lier woonde de wedstrijd officieel bij. De match was uiterst interessant en het was pas na 25 minuten spel dat de Antwerpenaars hun eerste goal lukten door toedoen van Bekkers. Lier trekt ten aanval en ondanks het feit dat Monscur vaak weet te ontzetten, maakt Beerschot kort nadien gelijk. Vlak voor de rust tekent Beerschot nummer twee aan via een magnifiek schot van De Poorter. Na de rust valt Lier zonder ophouden aan en maakt opnieuw gelijk: een zeer mooi doelpunt. Men denkt dat het een draw zal worden. Maar niks van! Op pas van Cooymans, stormt deze laatste naar het doel en maakt een goal die veel applaus oogst. Nog enkele aanvallen over en weer en het eindsignaal weerklinkt. De burgemeester spreekt enkele vriendelijke woorden en overhandigt de Beerschotmannen prachtige medailles.
's Avonds vinden de twee teams elkaar terug in het lokaal van de Sportkring waar Mr. Noorthoorn, in naam van de Antwerpse ploeg, een dankwoord richt aan de Lierenaars voor hun charmante en vriendelijke ontvangst. Het was pas om 11 uur 's avonds dat de Beerschotlui beslisten de trein naar Antwerpen te nemen.

1913_640.jpg

Op 6 augustus 1908 wordt de kandidatuurstelling van Liersche Sportkring in het bondsblad gepubliceerd.

En volgens La Vie Sportive van 24 augustus 1908 is op de zitting van het centraal comité van 11 augustus beslist dat Liersche Sportkring is aangenomen, wat evenwel nog bevestigd moest worden op een algemene ledenvergadering van de UBSSA. Dit gebeurde op 28 JANUARI 1909. Lierse krijgt het stamnummer 30.

Ondertussen was op 28 september 1908 de eerste ledenlijst in La Vie Sportive verschenen. Volgende personen waren van dat ogenblik af speelgerechtigd:

Albers Hein, Busschots Emile, Cabus Georges, De Cart Alexis, De Meyer Bernard, De Meulenaere Jan, De Roy Victor, De Smet Eduard, Geuens Georges, Haverals Arthur, Houtmortels Gustaaf, Moens Gommaar, Nieuwejaers Jos, Peeters Louis, Quaeyhaegens Gerard(1e voorzitter), Remouchamps Jules/Leon/Paulus, Van Aelst François, Van Camp Constant, Van den Roye Armand/Gustaaf, Van den Bosch Theofiel, Van den Branden Gommaire, Van de Sande Constant, Van Eupen Alphonse, Van Rotterdam Jos, Verrept John, Verstappe Alberic, Vervloet Emiel/Jules - als eerste erevoorzitter Graaf de Marnix van Ste Aldegonde (Philippe Charles).

Gustaaf Van den Roye stond al eerder ingeschreven bij Antwerp FC, net als Paul Remouchamps bij Léopold CB. De eerste die van een andere club kwam was François Tack van Antwerp FC, hij had al eersteklasse ervaring achter de rug. Radoux Karel kwam van de juniors van FC Brugeois en de eerste echte aankoop werd Sterk Auguste van CS Verviétois.

Lierse startte in 1908 ook met het eerste juniorenelftal dat vanaf het begin een goed figuur sloeg. Toentertijd was er nog geen leeftijdsgrens zodat spelers uit de competitie ook al eens meespeelden met de junioren.

In 1911 veroverde Lierse de titel in 3de provinciale en belandde zo in 2de, wat een hele prestatie was. Men mag namelijk niet vergeten dat in die tijd de spelers zelf moesten zorgen voor de uitrusting en ook zelf de verplaatsingen moesten betalen. Het seizoen daarop beleefde Lierse een topjaar en deed het erg goed in de Beker van België. Na een ware veldslag won de toenmalige kampioen Daring Club Brussel met 0-6. Het volgend seizoen 1913-1914 eindigden de Lierenaars tweede in hun reeks.

Bron: Het logboek van de Sportkring 1906-2000 / Peter Mariën, Jef Wuyts.

MY LIERSE

  • Sign in using Facebook

  • Logo Wadi Degla
  • Logo Coca Cola
  • Logo Joma
  • Logo Jupiler