Reactie Lierse op aantijgingen White Star naar Mike Vanhamel

mikevaha.jpg
Posted by Ben Bruynseels on 01/04/2017 - 19u42 - 8209 keren bekeken.

mariefleur11.jpghens2.jpg

Via de pers verspreidt White Star momenteel compleet foutieve informatie over de oorzaak van haar schorsing door de KBVB, en lijkt het de fout hiervoor bij Lierse en één van haar spelers, de heer Vanhamel, te plaatsen.

Deze mededeling van Lierse heeft dan ook als doel om de correcte feiten naar buiten te brengen.

Zoals reeds meerdere malen het geval is geweest in het verleden, is White Star geschorst voor alle voetbalactiviteiten wegens schulden die onbetaald blijven gedurende verschillende maanden, waaronder ook een bedrag dat verschuldigd is aan de heer Vanhamel, die nu tewerkgesteld is door Lierse maar vorig jaar werkzaam was bij White Star.

In tegenstelling tot de beweringen van White Star, bestaat de schuld aan onze speler enkel uit achterstallig loon dat White Star te kwader trouw weigert te betalen aan de heer Vanhamel.

De heer Vanhamel heeft ook nooit zelf – op geen enkele manier – zijn contract met White Star beëindigd. Dit contract werd namelijk beëindigd door het feit dat het strijdig was met de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst. De aansluiting van de speler bij Lierse werd overigens aanvaard door de KBVB zonder enig voorbehoud.

White Star ondergaat dus in geen geval een bijzondere behandeling door de KBVB, maar plaatst zichzelf in een slachtofferrol terwijl het in gebreke blijft haar werknemers te betalen.


MY LIERSE

  • Sign in using Facebook

  • Logo Wadi Degla
  • Logo Coca Cola
  • Logo Joma
  • Logo Jupiler