Overzicht

Geschiedenis van K. Lierse S.K.

1904 tot 1906 Het ontstaan van Liersche Sportkring
1908 tot 1914 De officiële geboorte en de groei tot aan de eerste wereldoorlog
1915 tot 1927 Lierse klimt op naar eerste klasse
1927 tot 1932 Lierse behaalt zijn eerste kampioenstitel
1933 tot 1940 De gouden en de eerste oorlogsjaren
1940 tot 1950 Opnieuw kampioen in 1942 en de jaren nadien de afbrokkeling naar tweede klasse
1951 tot 1960 Na de magere jaren verrassend kampioen in het seizoen 1959-1960
1961 tot 1970 Voor de eerste maal bekerwinnaar in 1969
1971 tot 1980 Europese successen
1981 tot 1990 Degradatie en promotie
1991 tot 1996 Lierse terug Europa in
1996-1997 Lierse wint zijn vierde titel
1997 tot 2000 Champions League en Bekerwinnaar
2001 tot 2007
Sportieve en extrasportieve zorgen
2008 tot 2010
Lierse in tweede klasse

Op zekere dag in 1904 stelde Gustaaf van den Roye voor eens een echte voetbalclub te stichten naar het voorbeeld van Antwerpen. Zo gezegd, zo nog niet direct gedaan want er kwam al spoedig tegenkanting van de boeren van Kloosterheide. De Graaf, eigenaar van het geïmproviseerd terrein, ontbood dan Gust Van den Roye op het hof, en wilde weten hoe de vork in de steel zat. Gust met een klein hartje afgezakt, en vrezend voor de verdere toekomst van het voetbal, was aangenaam verrast over de afloop. De Graaf beloofde niet alleen het verdere gebruik van het terrein, hij zou ook nog voor de nodige accommodatie zorgen en... werd Erevoorzitter van de Kring. Op 5 maart 1906, werd er in het lokaal van de Liersche Turnkring een eerste vergadering gehouden die echter niet het gewenste oplevert zodat men daags nadien, op 6 maart 1906 een nieuwe vergadering heeft belegd in het lokaal " de Roskam " in de kleine bril te Lier. Daar werd Lierse geboren en het eerste bestuur samengesteld:

  • Gerard QUAEYHAEGENS als voorzitter
  • Gust VAN DEN ROYE als secretaris
  • Georges PEETERS als schatbewaarder
  • Emiel VERVLOET, Paul en Jules REMOUCHAMPS, Bernard DE MEYER, Arthur HAVERALS en Gustaaf HOUTMORTELS als bestuursleden.

Wat de clubkleuren betreft zijn er verschillende verhalen in omloop, het juiste is dan ook niet meer geweten. De allereerste match die ooit werd gespeeld door onze Kring was tegen de Piotten, de mannen van de Sionskazerne. De mannen van de eerste match waren: Paul en Jules Remouchamps, Gust en Armand Van den Roye, Jules Geuens, Arthur Haverals, Gustaaf Houtmortels, Jean De Meulenaer, Bernard De Meyer, J. Nozy, Alberic Verstappe en Gustave Thomas. Wat de uitslag was is een groot geheim, maar er werd al flink gebikkeld om de bal.

Niet zoveel later vinden we in het officiële bondsorgaan La Vie Sportive , namelijk op 27 april 1908, volgende mededeling: " Een nieuwe Sportkring is zopas opgericht in Lier. Hij heeft de benaming aangenomen "Liersche Sportkring". En in de lente van seizoen 1907-1908 betwistte LSK vriendschappelijke wedstrijden tegen clubs die aangesloten waren bij de Belgische Voetbalbond.

Op 6 augustus 1908 wordt de kandidatuurstelling van Liersche Sportkring in het bondsblad gepubliceerd en volgens La Vie Sportive van 24 augustus 1908 is op de zitting van het centraal comité van 11 augustus beslist dat Liersche Sportkring is aangenomen wat evenwel nog bevestigd moest worden op een algemene ledenvergadering van de UBSSA. Dit gebeurt op 28 Januari 1909.

Eerst werd er gespeeld op een veld in Kloosterheide, een gehucht van de stad Lier. In 1912 verhuisde geel-zwart naar de "Molekens" en op 30 augustus 1925 trok Lierse naar het huidige Herman Vanderpoortenstadion. Op dat moment stond Lierse al aan de drempel van 's lands hoogste klasse. Twee jaar later promoveerde de club. Meteen duelleerden de Lierenaars op het hoogste niveau.

Bron: Het logboek van de Sportkring 1906-2000 / Peter Mariën, Jef Wuyts.

MY LIERSE

  • Sign in using Facebook

  • Logo Wadi Degla
  • Logo Coca Cola
  • Logo Joma
  • Logo Jupiler