Stad

Kerstakkoord tussen Lierse K., Stad Lier en Lyra-Lierse

20.12.2021

Vandaag tekende onze club een akkoord met de Stad Lier en de buren van Lyra-Lierse.

De belangrijkste elementen voor onze club uit het akkoord, zijn de afspraken over ons nieuw te bouwen stadion. De stad Lier zal Lierse ondersteunen in de uitbouw tot een multifunctioneel stadion. Dat zal gebeuren door het verhuren van de gronden in eigendom van de Stad Lier, achter het stadion, zodat er een uitbreiding kan gebeuren. Daarbovenop financiert de stad ook de aanleg van het kunstgrasveld in ons nieuwe stadion.

 

Voorzitter Luc Van Thillo is een tevreden man: “Dit is een uiterst belangrijk akkoord, historisch zelfs, voor alle betrokkenen. We hebben hier met alle partijen lang aan gewerkt, en dan kan je bergen verzetten. Voor ons is het belangrijk dat het project rond het nieuwe stadion nu in een definitieve  stroomversnelling komt. Ons stadion dient in de eerste plaats voor de wedstrijden van Lierse, maar in deze tijden is er ook een multifunctioneel gebruik nodig. Door dit akkoord zetten we hier nu een stap in, waardoor er op de Lisp-site leven zal zijn gedurende de hele dag door. Ik wil eerst de Stad Lier bedanken voor hun constructieve samenwerking. Dit alles had zonder burgemeester Frank Boogaerts en de steun van de schepenen, niet mogelijk geweest. En tenslotte wil ik ook nog de bestuurders van Lyra-Lierse vermelden, Raf Bormans en Yves De Vil, met wie we zeer constructieve gesprekken hadden.”